Zkušební provoz Národního elektronického nástroje pro administraci veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek na základě usnesení vlády ze dne 30. července 2014. Proběhne postupné otestování všech funkcí a možností, které Zákon o veřejných zakázkách nabízí, zároveň bude ověřena jeho schopnost unést požadovanou zátěž.

Ve zkušebním provozu bude používání NEN dobrovolné. Zadavatelům umožní obeznámit se s novým systémem a poskytne jim dostatečný časový prostor k přípravě na jeho používání v ostrém provozu od 1. ledna 2015.

Více informací získáte na portále veřejných zakázek.

Vlastní NEN naleznete na adrese https://nen.nipez.cz

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...