Usnesení vlády k centralizovanému zadávání VZ

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. prosince 2011 přijala usnesení č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s minimálními požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Minimální povinný seznam zahrnuje průřezové komodity, které budou povinně centralizovaně nakupovány na jednotlivých resortech a jejich podřízených organizacích. S platností od 1.7.2012 minimální seznam zahrnuje tyto komodity: Elektrická energie, Plynná paliva, Telekomunikační služby, Kancelářská technika a zařízení, Počítače a stroje na zpracování dat. Pro územní samosprávné celky a jím zřízené příspěvkové organizace bude toto povinné od 1.7.2013.

K minimálnímu povinnému seznamu komodit pro centrální zadávání si budou moci jednotlivé resorty přiřadit své tzv. resortní komodity. To jsou komodity, které již nejsou průřezové pro všechny resorty, ale jsou specifické právě pro ten který resort. Tyto komodity již nebudou nijak zakomponovávány do minimálního povinného seznamu pro centrální zadávání a bude na každém resortu, zda nějaké takové komodity ve svém resortu vyspecifikuje a zda je začlení do svých interních nařízení pro nákup komodit.


 

pdf.pngUsnesení vlády 930-2011
pdf.pngPříloha 1 usnesení 930-2011
pdf.pngPříloha 2 usnesení 930-2011

Více informací na portálu veřejných zakázek

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...