O nás

Centrum sdílených služeb

O záměru zřídit oddělení Centrum sdílených služeb v rámci příspěvkové organizace Centrum investic, rozvoje a inovací (dříve Centrum EP) rozhodlo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 25.1.2012 za účelem dosažení finančních úspor Královéhradeckého kraje a podřízených organizací, zvýšení úrovně kvality služeb, zvýšení dostupnosti manažersky důležitých informací.

Jeho úkolem je poskytovat podpůrné služby Královéhradeckému kraji a jeho zřizovaným příspěvkovým a obchodním organizacím v oblasti veřejných zakázek a centrálního nákupu u vybraných komodit.

Cíle:

 • Využití elektronizace a moderních přístupů v procesu zadávání veřejných zakázek
 • Realizace úspor při zadávání veřejných zakázek
 • Transparentní a nediskriminační proces zadávání veřejných zakázek
 • Vysoká kvalita a odbornost při zadávání veřejných zakázek

Hlavní činnosti:

 • Provádění auditu nákupů, tj. provádění analýzy nákladů a odběratelských smluv krajského úřadu a příspěvkových organizací s cílem nalezení příležitosti pro snížení nákladů
 • Analýza a průzkum relevantních trhů
 • Shromažďování podkladů a požadavků jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu na nákup komodit centrálním zadavatelem nebo zastupujícím zadavatelem
 • Realizace zadávacích řízení
 • Správa seznamu nakupovaných položek, zejména přehledy:
  • skutečně uhrazených cen za plnění veřejných zakázek
  • dodavatelů a subdodavatelů veřejných zakázek
  • smluv na uzavřené veřejné zakázky
 • Měření a hodnocení dosažených úspor a očekávané kvality dodávek
 • Odborná doporučení a konzultace pro zefektivnění nákupních procesů

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...