MMR ČR vydalo metodiku k zadávání veřejných zakázek

MMR ČR vydalo novou metodiku k zadávání veřejných zakázek. Metodika vznikla v souvislosti s novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách jakýmkoli způsobem setkávají.

Celá problematika veřejných zakázek je v metodice uspořádána do systematických bloků, které navíc obsahují velké množství vnitřních hypertextových odkazů. Uživatel se tak díky přehlednému způsobu zpracování v dokumentu může dobře orientovat a vždy nalezne kompletní výklad k danému tématu.

Uveřejnění metodiky představuje další významný krok k posílení transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Metodika podporuje správnou aplikaci zákona a upřesňuje požadavky, které z něj vyplývají.

Metodika není právně závazným výkladem ZVZ, vytváří však podpůrný prostředek pro aplikaci zadávání veřejných zakázek do praxe.

Dokument je dostupný na portálu k veřejným zakázkám http://www.portal-vz.cz/Metodiky---stanoviska.

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...