Královéhradecký kraj významně ušetřil nákupem energií na burze

Téměř 5 milionů korun se podařilo ušetřit centrálním nákupem elektrické energie a zemního plynu pro příští rok. Nákup se uskutečnil na Českomoravské komoditní burze Kladno 11.9.2012 a pokryje dodávku energií v roce 2013 pro všechny příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované Královéhradeckým krajem .

Mezi organizacemi a společnostmi zahrnutými do společného nákupu jsou školy a školská zařízení, domovy důchodců a ústavy sociální péče, zdravotnická a kulturní zařízení. Dodávka elektrické energie v hladině nízkého napětí se týká 125 organizací s 417 odběrnými místy a celkovou roční spotřebou 16 GWh, v hladině vysokého napětí je 21 organizací se spotřebou 14 GWh. Zemní plyn se nakupoval pro 100 organizací se 253 odběrnými místy a spotřebou 84 GWh.

Mezi největší odběratele v rámci organizací řízených Královéhradeckým krajem patří oblastní nemocnice, které ušetří v příštím roce na energiích cca 1,6 milionu korun.

Znovu se ukázalo, že vysoce soutěžní prostředí komoditní burzy může veřejným zadavatelům pomoci minimalizovat náklady na energie nejen pro chod úřadů, ale i zřizovaných organizací a společností. Úspory se podařilo dosáhnout díky souběhu vhodného načasování a sdruženému nákupu, navzdory skutečnosti, že meziroční index růstu ceny zemního plynu je 14% a elektřiny 4,2% (zdroj ČSÚ). Společný nákup zastřešilo oddělení Centrum sdílených služeb v příspěvkové organizaci Centrum EP.

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...