Krajské školy, muzea či galerie ušetří za plyn a elektřinu 14 milionů. Díky nákupu na burze.

Krajské školy, domovy důchodců, nemocnice, muzea či galerie ušetří během dalších dvou let 14 milionů korun na spotřebě plynu a elektřiny. Královéhradecký kraj spojil nákup těchto komodit pro své příspěvkové organizace najednou a nakoupil je koncem letošního dubna na burze.

Krajské organizace uspoří díky vhodnému načasování burzovního nákupu, správně zvolenou vyvolávací cenou a výhodnou fixací cen nakoupených energií na 2 roky při aktuálně nízké ceně elektřiny a stále stoupající ceně plynu. Podobně výhodně kraj pořizuje  telekomunikační služby a krajské nemocnice nakupují spotřební materiál,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Sdružené nákupy pro více než sto krajských organizací kraj využívá od roku 2010. Tehdy poprvé nakupoval ve sdružených nákupech plyn a elektřinu. Díky centrálním nákupům je provoz krajských příspěvkových organizací levnější o desítky milionů korun ročně.

Mezi organizacemi a společnostmi zahrnutými do společného nákupu jsou školy a školská zařízení, domovy důchodců a ústavy sociální péče, zdravotnická a kulturní zařízení. Celkový nákup elektrické energie byl v objemu 61 274 MWh a plynu 130 390 MWh.

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...