Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2012. Ve Zprávě je shrnutí výsledků centrálních nákupů ministerstev, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za rok 2012.

Předkládaná Zpráva o hodnocení obsahuje základní vymezení resortních systémů centralizovaného zadávání, zhodnocení činnosti správce resortních systémů centralizovaného zadávání včetně přehledu vykonávaných aktivit s dopadem na centralizované zadávání veřejných zakázek v ČR, dále pak shrnutí a přehled současného stavu implementace resortních systémů centralizovaného zadávání a seznam podřízených organizací ústředních orgánů státní správy, na které se vztahuje výjimka z účasti. Zpráva dále obsahuje vyhodnocení centralizovaného zadávání VZ v rámci jednotlivých resortů ÚOSS a vyčíslení dosažených úspor. V závěru zprávy jsou shrnuty hlavní aktivity, na které se bude MMR v roce 2013 zaměřovat s cílem zlepšit fungování centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR.


 

Soubor lze stáhnout z portálu VZ.

  

Zdroj: Portál veřejných zakázek

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...