Centrální nákup Královéhradeckého kraje

Sjednocení nákupů určitých komodit je jednou z možností jak snížit náklady na pořízení materiálu a služeb. Pro zajištění evidence, správy a řízení procesů zadávání veřejných zakázek bylo zřízeno Centrum sdílených služeb.

Kontakt

Centrum investic, rozvoje a inovací
Centrum sdílených služeb
Regiocentrum Nový pivovar
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 817
mobil: +420 725 506 842
e-mail: zakazky@cenakhk_cz

Centrum sdílených služeb

Jeho úkolem je poskytovat podpůrné služby Královéhradeckému kraji a jím zřizovaným příspěvkovým a obchodním organizacím v oblasti veřejných zakázek a centrálního nákupu u vybraných komodit. Hlavním cílem je vytvoření efektivního nástroje pro dosažení úspor při centrálním nákupu a zvýšení odbornosti zadavatele při realizaci veřejných zakázek podle zákona.

Centrum evropského projektování

CEP

Centrum evropského projektování je poskytovatelem poradenských, konzultačních a vzdělávacích služeb v oblasti dotací, veřejných zakázek, projektového řízení, regionálního rozvoje a inovací. Již od roku 2004 je naše společnost spolehlivým a váženým partnerem na cestě k Vašim cílům.

 

Aktuality

13. 08. 2014

Zkušební provoz Národního elektronického...

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo zkušební provoz Národního elektronického nástroje (NEN) pro administraci veřejných zakázek...

1. 11. 2013

Centrální nákup mobilních telekomunikačních...

V pondělí 7.10.2013 proběhla elektronická aukce v níž Královéhradecký kraj nakupoval mobilní telekomunikační služby pro...

8. 07. 2013

Centrální nákupy ústředních orgánů státní správy

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém portále věnovanému veřejným zakázkám  Zprávu o hodnocení resortních systémů...